นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
 
 
ครูมนูกิจ บ้านเล้า รับเกียรติบัตรผลงาน 
TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557
จากผู้ว่าราชการ จ.นครนายก 
วันที่ 27 เม.ย. 58 ณ ศาลากลาง จ.นครนายก
             
แชมป์การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 18 ปี
กีฬานักเรียน-นักศึกษา ปี 2557
ชนะ ร.ร. นครนายกวิทยาคม
             
ชนะเลิศชมรม to be number one
การแข่งขัน to be number one จ.นครนายก
โดยครูมนูกิจ บ้านเล้า
                     
                     

ชนะเลิศ to be number one teen

exercise  NaKhon nayok Champianship
2014 โดยครูมนูกิจ

       
ชนะเลิศ KFC seven shoot 
ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ได้เป็นแทน
ไปแข่งระดับภาค ที่ชลบุรี

       
ชนะเลิศโครงการเยาวชน
เพื่อเป็นเครื่อข่ายการสื่อสาร"ขยับความคิด
พิชิตปัญหาพลังงานไทย"


ชนะเลิศการแข่งขันตอบกฎหมาย

ระดับ ม.ปลาย ณ ศาลากลางนครนายก
       
แชมป์การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 15 ปี
กีฬานักเีรียน-นักศึกษา ปี 2557
ชนะ ร.ร. นวมราชนุสรณ์
       
ชนะเลิศรายการ SWU Cup 2015 
การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 15 ปี 
                 

รองชนะเลิศ การแข่งขันตะกร้อ รุ่น 18 ปี 
กีฬา นักเรียน - นักศึกษาส่วนภูมิภาค จ.นครนายก


         ยกผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ
คณะครู ร.ร.อุบลรัตนฯนครนายก 
เข้าอบรมการยกผลสัมฤทธื์สู่ความ
เป็นเลิศ ณ ร.ร. นครนายกวิทยาคม

        มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
ร.ร.อุบลรัตนฯนครนายก ร่วมกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557

                     
         

         


Slides โดย www.itangmo.com

 
 
   
   
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 12  ตำบลศรีจุฬา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  26000  โทรศัพท์/แฟกซ์  037-388275
©2014 by urw.ac.th