โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย หมู่ 12 ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก